TOPlist

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ OBSLUH
STAVEBNÍCH STROJŮ

 • Základní kurz obsluh stavebních strojů
 • Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze stavebních strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb. (kolové nakladače, pásové nakladače, kolová rypadla, pásová rypadla, pásové dozéry, silniční válce - včetně ručně vedených, mikrorypadla, gradery, kompresory, elektrické centrály, vrtné soupravy, finišéry, obalovny živočišných směsí, centrálních betonárek, automixů a čerpadel betonových směsí.).

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný PRŮKAZ STROJNÍKA OBSLUHY (strojnický průkaz) s požadovaným typem strojů.

 • Rozšiřovací kurz obsluh stavebních strojů
 • Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze stavebních strojů a rozšiřuje oprávnění na další druhy stavebních strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb.

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči rozšířen stávající PRŮKAZ STROJNÍKA OBSLUHY (strojnický průkaz) o požadovaný typy strojů.

 • Opakované školení obsluh stavebních strojů
 • Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze stavebních strojů (1x za 2 roky).

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky je uchazeči potvrzeno v PRŮKAZU STROJNÍKA OBSLUHY (strojnický průkaz) opakované školeni s platností 2 roky. Je sepsána a potvrzena docházka účastníků s osnovou školení a doložen certifikát školitele opravňující provádět tuto činnost.

Ing. Lukáš Smrž, Skřičkova 1489/13, 664 34 Kuřim - Podlesí
mob.: 603 722 038, email:prukazyobsluh@seznam.cz