TOPlist

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ OBSLUH
ŘETĚZOVÝCH MOTOROVÝCH PIL A KŘOVINOŘEZŮ

 • Základní kurz obsluh řetězových motorových pil
 • Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění prací s řetězovou motorovou pilou.

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný PRŮKAZ OBSLUHY PŘENOSNÉ ŘETĚZOVÉ PILY umožňující vykonávat těžbu a krácení dříví pomocí přenosné řetězové pily na pracovištích v lese a na pracovištích obdobného charakteru (práce prováděné na lesních a nelesních pozemcích při údržbě lesů, parků, sadů, pozemků u pozemních komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, soustřeďování dříví, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech).

 • Základní kurz obsluh křovinořezů
 • Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádění prací s křovinořezem.

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný PRŮKAZ OBSLUHY KŘOVINOŘEZU umožňující vykonávat práci křovinořezem jehož řezným nástrojem je rotující kotouč, nůž nebo struna na pracovištích v lese a na pracovištích obdobného charakteru (práce prováděné na lesních a nelesních pozemcích při údržbě lesů, parků, sadů, pozemků u pozemních komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, soustřeďování dříví, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech).

 • Opakované školení řetězových motorových pil a křovinořezů
 • Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze řetězovým motorových pil a křovinořezů (1x za 12 měsíců).

  Po absolvování školení a je uchazeči potvrzeno v příslušném průkazu opakované školeni s platností 1 rok. Je sepsána a potvrzena docházka účastníků s osnovou školení a doložen certifikát školitele opravňující provádět tuto činnost.

Ing. Lukáš Smrž, Skřičkova 1489/13, 664 34 Kuřim - Podlesí
mob.: 603 722 038, email:prukazyobsluh@seznam.cz