TOPlist

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

 • Základní kurz obsluh řidičů manipulačních vozíků
 • Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze manipulačních vozíků (A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené, B – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákových řízením, C – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením, D – vysokozdvižné ručně vedené, E – vysokozdvižné s pákovým řízením, W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti, W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti, G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou, Z – zvláštní vozíky).

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný PRŮKAZ OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKŮ s požadovaným druhem a třídou.

 • Rozšiřovací kurz řidičů manipulačních vozíků
 • Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze manipulačních vozíků a rozšiřuje oprávnění na další druhy.

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči rozšířen stávající PRŮKAZ OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKŮ o požadovaný druhem a třídu..

 • Opakované školení řidičů manipulačních vozíků
 • Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze manipulačních vozíků (1x za 12 měsíců)

  Po absolvování školení a je uchazeči potvrzeno v průkazu obsluh motorových vozíků opakované školeni s platností 1 rok. Je sepsána a potvrzena docházka účastníků s osnovou školení a doložen certifikát školitele opravňující provádět tuto činnost.

Ing. Lukáš Smrž, Skřičkova 1489/13, 664 34 Kuřim - Podlesí
mob.: 603 722 038, email:prukazyobsluh@seznam.cz