TOPlist

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ OBSLUH ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

 • Základní kurz vazačů
 • Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k provádí vázání břemen .

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný VAZAČSKÝ PRŮKAZ umožňující provádět vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými způsoby a řídit manipulace s nimi. Může také používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, s jejichž používáním byl seznámen výrobcem (popř. dodavatelem). Jeho činnost nemusí být vázána na jedno pracoviště.

 • Základní kurz jeřábníků
 • Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze jeřábů (O-zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové a konzolové, jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země, A-mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny, AS-mostové jeřáby speciálního použití , jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové, B-věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem, C-kolejové a železniční výložníkové jeřáby, D-mobilní jeřáby, E-plovoucí jeřáby, F-lanové jeřáby, N-nakládací jeřáby, hydraulické ruky, jeřábové zařízení mobilních strojů, manipulačních vozíků apod.)

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči vystaven platný JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ požadovaného typu skupiny.

 • Rozšiřovací kurz jeřábníků
 • Kurz je určen pro pracovníky vlastnící jeřábnický průkaz a rozšiřuje oprávnění na další druhy.

  Po absolvování kurzu a úspěšném složení teoretické a praktické zkoušky je uchazeči rozšířen stávající JEŘÁBNICKÝ PRŮKAZ o požadovaný typ..

 • Opakované školení jeřábníků, vazačů
 • Je určeno pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze jeřábů, vázání břemen (1x za 12 měsíců).

  Po absolvování školení a je uchazeči potvrzeno v jeřábnickém, vazačském průkazu opakované školeni s platností 1 rok. Je sepsána a potvrzena docházka účastníků s osnovou školení a doložen certifikát školitele opravňující provádět tuto činnost.

Ing. Lukáš Smrž, Skřičkova 1489/13, 664 34 Kuřim - Podlesí
mob.: 603 722 038, email:prukazyobsluh@seznam.cz