TOPlist

ŠKOLENÍ S MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ PRŮKAZU
OBSLUH

Tato školení jsou důležitá, jak z hlediska právního, tak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení úrazů.

Ze zákona 309/2006 Sb., ustanovení § 101, § 102 a § 103 zákona 262/2006 Sb. (zákoníku práce) vyplývá, že je zaměstnavatel v souvislosti s provozem strojů a strojních zařízení povinen zajistit zaměstnancům proškolení obsluh těchto používaných strojů.

Jako certifikovaný zkušební komisař zajistím pro Vás základní, rozšiřovací a opakované školení obsluh v oblasti stavebních zemních strojů (strojnický průkaz), manipulačních vozíků (průkaz řidiče motorových vozíků), zdvihacích zařízení (jeřábnický, vazačský průkaz) a obsluh motorových pil a křovinořezů (průkaz obsluh motorových pil a křovinořezů). Vše dle platných legislativ a předepsaných osnov.

Školení pro Vás zajistím v moderně vybavených pracovištích v Brně, popř. v místě pracoviště obsluhy. Vše v termínech dle Vašich požadavků.

Ing. Lukáš Smrž, Skřičkova 1489/13, 664 34 Kuřim - Podlesí
mob.: 603 722 038, email:prukazyobsluh@seznam.cz